8, 33 97 Hoogere Burgerscholen. 32 1 1, 12 6 24 38 47 46 41 42 28 68 98 56 105 10 48 89 102 105 104 105 85 104 103 104 96 93 64 66 110 55 3 3 23 7 7 43 7 43 36 23 18 10 11 10 41 11 7 8 9 6, 30 35 5 13 19 18 111 102 106 112 109 55 Ill 58 49 21 101 99 32 82 Herhalingsoefeningen Hinderwet Hondenbelasting Hoofdcommissaris van Politie Hooger Onderwijs (Voorbereidend) Huishoudscholen Huisnummering Hulp in het huishouden Huurwijzigingen Gem.-woningen Inkwartiering Jeugdconcerten Jeugdwerk Justitie Kerkelijke gemeenten Keuring van voedingsmiddelen Huwelijken Hypotheekbank (Gem.) Industrieschool, -cursus Inentingen Ingenieurs (Kon. Instituut van) Ingezetenen (Verkiezing Commissie uit de) Inkomstenbelasting (Plaatseljjke) 8, 33 3, 15, 25, 47 Keuringsdienst van waren Kieskringen en stemdistricten Kiezerslijst Kinderbescherming Kinderbewaarplaatsen Kindertuinen (School- en) Koelhuis Kon. Nat. Zangschool Kon. Schouwburg Kon. Zool. Bot. Genootschap (Vereeniging) Krankzinnigen en zenuwpati├źnten (Zorg voor) Kunst (Ver. Museum voor Moderne) Kunsten en Wetenschappen (Gem. Dienst voor) Kunstkring (Vereeniging Haagsche) Kweekscholen Lager Onderwijs (Plaatselyke Commissie van Toezicht op het) Landbouw, handel en nijverheid Land- en tuinbouwvereenigingen Landsverdediging V ALPHABETISCH REGISTER. Bijlage bladz. No. Verslag bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1172