104 108 103 103 104 102 104 113 59 64 96 88 96 44 43 43 36 41 41 7 43 4 80, 84 7 43 46 46 ALPHABETISCH REGISTER. VI No. 13, -17 22,44,81 43 13. 24 28 28 21 8, 33 3 18 41 8 15, 35 8, 33 21 38 Leeningen Leeraren (Kerkelijke) Leeszalen (Openbare en bibliotheken) Levensmiddelenrapport Logementen en tapperyen Lycea Maatschappelijk Hulpbetoon (Dienst voor) Markten Marktverordening Marktwezen (Gem. Dienst van Haven- en) Medailles (Toegekende) Meer en Bosch (N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen) Meisjes (Zorg voor) Middelbaar Onderwijs aan de Visscherij- en de Zeevaartschool bij het Voortgezet Onderwijs (Voorbereidend lager) (Lager) (Middelbaar, Voorbereidend hooger) Verslag bladz. 34 109 Bylage bladz. 92, 96 88 25 27, 55 20 33 12 105 59 21, 91 92 93 96,' 101 41 22 102 68 50 101 73, 75, 82, 88 73 97 90, 109, 112 66 66 63, 66, 68 13 Moderne Kunst (Ver. Museum voor) Monumentenzorg Musea (Gemeente-) (Particuliere) Museum voor Moderne Kunst (Vereeniging) (School en -bioscoop) Muziek (Conservatorium voor) Nachtverblijf Nutswoningen (Vereeniging voor Volkshuisvesting) Nyverheid (Landbouw, Handel en) Nijverheidsonderwijs Ockenburgh (N.V. Bouwgrond-maatschappij) Oefening Kweekt Kennis (Genootschap). Onbewoonbaarverklaring Onderwijs. n Onderwijzers(-essen) (Inrichtingen tot opleiding van) Ongehuwde moeders (Zorg voor) Ongevallen- en ziekteverzekering Ontsmettingsdienst Ontvanger (Gemeente-) Ontvangsten der Gemeente (Offlcieele door het Gemeentebestuur). Maatschappelijke steun „en voorzorg. Machineschryven (Centrale school voor) Makingen en schenkingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1173