Politie 49 32 29 31 28 1 2 1, 12 6 5 34 7 8 15 64 90 27, 58 33 96 92, 96, 101 59 70 68 25 49 52 92, 96 91 49 25 88 94 112 58 20 23 24 24 22 VII ALPHABETISCH REGISTER. No. 11 48 1, 13 27 16 2 34 9 7 2, 11 JI Plantsoenen (Gem.) Poliklinieken Verslag bladz. 91 20, 55 54 49 50 61 werken zedelijkheid van onderwijzers(essen) (Inrichtingen tot) Bijlage bladz. 58 79 19, 24, 25,50,72, 89, 112 21 112 4 104 Opleiding Opvoeding (Volksontwikkeling en -). Orde (Openbare) Organisatie van bedrijven en diensten Ouden van dagen enz. (Zorg voor) Oudercommissie (Centrale) Paardenvordering Parken en plantsoenen Personeel (Gemeente-) der Gemeentesecretarie (Politie-) (Brandweer-) van de takken van dienst. Personeelsreserve Plaatselijke Inkomstenbelasting (Hoofdcommissaris van). Processen-verbaal Provinciale Staten (Verkiezing). Pulchri Studio Raad. Zie Gemeenteraad. Radio-distributie (Gem.) Reclasseering Reinigingsdienst (Gem.) Rekening (Gemeente-) Reserve (Personeels-) Retributi├źn Ruiling van grond Ryksbelastingen Rijkskweekschool Rijksschooltoezicht Ontwikkeling en opvoeding (Volks-). Openbaar Slachthuis Openbare gezondheid orde veiligheid verlichting Saneeringsplan Oud-Scheveningen. Scheepsvolk (Aanmonstering van). Scheepvaart Scheidsgerecht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1174