38 15 17 14 2, 4 73 Vreemdelingen 38 15 13 51 17 Woningen van de Arbeidende Klasse (Ver. tot ver betering der) Woningvoorraad Woningwet (Schulden aan het Kijk wegens op grond van art. 38 der ontvangen voorschotten) Woonwagens en -schepen Wetenschappen (Gem. Dienst voor Kunsten en) Wethouders (College van Burgemeester en) Woningbeheer (Stichting Centraal) Woningbouw (Gem., Vereenigings- en particuliere) Werkloosheidsverzekering en werkloozenzorg (Gem.) Werkverschaffing 103 12 59 59 44 61 15, 35 8, 33 10 9 4 61,63 49 21 71, 72 7 16 59 59 107 II 7 43 43 15 24 24 73, 91 73 50, 64, 113 64 55 111 58 20, 27, 57 70 61 63 61 41 2 15 24 40 40 15 19 24 36 40 46 18 17 23 10 3 9 13 4 59 33, 59 91 102 105 57 95 SJ2 101 V reemdelingenverkeer Vroedvrouwen Vrijwillige dienst Wasscheryen Waterleiding (Duin-). Waterschout Waterstaat wegen Wegen Werken (Gemeente-) (Openbare) Werklieden (Gemeente Werkloosheid, -sbestrijding Voortgezet onderwijs Voorzorg (Maatschappelijke steun en) Volksfeesten Volksgezondheid Volkshuisvesting (Dienst der Stadsontwikkeling en). Volksontwikkeling en -opvoeding Volksuniversiteit Volkszang Volkszeebad Volwassenen (School voor) Voorbereidend lager onderwys hooger onderwijs ALPHABETISCH REGISTER. X No. Bijlage bladz. Verslag bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1177