i 11 19 2, 4 37 vee-) 58 39 36 36 14 49 27 14 44 14 41 79 55 105 105 52 57 97 85 77 77 55 12 38 11 38 54 15, 21 7 24 25 105 88 58 85 88 88 108 82 107 82 57 102 88 Wijkverplegingen Ijsfabriek Zang (Volks-) Zangschool (Kon. Nat.) Zedelijkheid (Openbare) Zeebaden Zeevaartschool Zenuwpatiënten (Zorg voor krankzinnigen en) Ziekenhuizen (Gem.) (Particuliere) Ziekten (Besmettelijke) Zuigelingenzorg Zweminrichtingen (Bad- en) Zwemonderricht (School-) Zwervers (Zorg voor) Ziekteverzekering (Ongevallen- Zoölogisch Botanisch Genootschap (Vereeniging Kon.). Zorg voor blinden de openbare reinheid krankzinnigen en zenuwpatiënten ongehuwde moeders, meisjes, verwaar loosden en zwervers ouden van dagen enz stadsschoon (Zuigelingen-) Zuidersportpark (Vereeniging) XI ALPHABETISCH REGISTER. No. Ji u en j n T) V n n Verslag bladz. Bijlage bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1178