1 By lage 4 STAAT van door de gemeente ’s-Gravenhage gewaarborgde geldleeningen. B- 2 Dec. 1920 (Bijl. 1445). f 514.230,— f 7.025,— 1947 f 562.000,- 1937 Als voren. 200.000,— Als voren. 292.000,— 255.500,— 4.380,— 1936 7 Aug. 1922 (Bijl. 717). 100.000,— 94.733,16 705,70 1972 19 Febr. 1923 (Bijl. 146). 189.000, 173.800,— 1939 93.000,— 93.000,— nihil. 1935 1938 11 Febr. 1924 (Bijl. 66). 650.000,— 587.250,— 15.660,— 1970 Dagteekening van het Raadsbesluit. I OMSCHRIJVING DER LEENING. j Oorspron kelijk bedrag der leening. Bedrag der aflossing I over 1931. 19 Febr. 1923 (Bijl. 147) en 2 Febr. 1925 (Bijl. 83). 19 Mrt. 1923 (Bijl. 243), 23 April 1923 (Bijl. 319) en 4 October 1926 (Bijl. 729). Onafgelost bedrag na de aflossing over 1931. 1.900,- 549.000, 6.000,— 600.000,— 172.000,— 3.000,— ■mening, aangegaan door de ■Coöperatieve Vereeniging ■Tuinstad wijk „Daal en Berg” ■voor den bouw van midden- •tandswoningen. Rente 4;l/.i leening, aangegaan door de fcerste Coöperatieve Bouw- l&ereeniging voor Modernen ■IVoningbouw, voor den bouw ■van woningen. Rente 43/« L Leening, aangegaan door de ■s-Gravenhaagsche Coöpera- ■tieve Bouwvereeniging „Ge- ■neenschappelijk Eigendom”, C ■voor den bouw van midden- i ■standswoningen. Rente 4:'/i%. 4. Leening, aangegaan door de s-Gravenhaagsche Vereeni- ■fing tot bestrijding der tuber- ■eulose, voor de stichting van Been consultatiebureau. Rente Leening onder hypothecair verband, aangegaan door de Woningbouwvereeniging I „Verbetering zij ons Stre- ven”, voor den bouw van I woningen. Rente 5>z Leening, aangegaan door de Woningstichting „Ons Be- I lang” te Amersfoort, voor 3 den bouw van woningen. I Rente 5*/,%. I Leening, aangegaan door de BHaagsche Woningstichting B „Braamstraat”, voor den Bbouw van woningen. Rente B I Leening, aangegaan door het I Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen „Oud-Rosen- burg” (thans gen. „Stichting I Rosenburg”) voor den bouw I van een observatorium, te- I vens inrichting voor het I verplegen van zielszieken. I Rente 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 123