4 I 2 r OMSCHRIJVING DER LEENING. f 278.061,22 f 271.396,88 f 1.777,65 10. Als voren. Als voren. 249.880,— 243.891,10 1-597,48 661.354,— 4.343,70 642.280,36 „408.804,18 397.980,69 2.887,06 Als voren. 867.448,21 844.481,72 6.126,09 1 Als voren. 186.516,92 181.578,70 1.317,22 1 Als voren. 347.483,56 1 2.454,— Als voren. 445.085,56 1 3.143,29 433.301,49 Als voren. 551.359,48 3.636,92 „537.771,74 1! Als voren. 2.083,28 296.738,62 287.181,50 Dagteekening van het Raadsbesluit. Onafgelost I bedrag na de aflossing 2 Maart 1925 (Bijl. 172) en 4 Oct. 1926 (Bijl. 750). Oorspron kelijk bedrag der leening. I over 1931. I Bedrag der aflossing in 1931. 2 Febr. 1925 (Bijl. 81) en 30 Maart 1925 (Bijl. 229). 2 Maart 1925 (Bijl. 170) en 1 November 1926 (Bijl. 822). 15. Leening, aangegaan door de Woningvereeniging „Die Haghe”, voor den bouw van woningen. Rente 4% 17. Leening, aangegaan door de Woningbonwvereeniging „De Goede Woning” te ’s-Gra- venhage, voor den bouw van woningen. Rente 43/« 16. Leening, aangegaan door de Woningbonwvereeniging „Onze Hulp is in den Naam des Heeren”, voor den bouw van woningen. Rente 4% 13. Leening, aangegaan door de Woningstichting „Patrimo nium”, voor den bouw van woningen. Rente 4% 1L Leening, aangegaan door de N.V. Bouwmaatschappij „Uitbreiding West”,voor den bouw van woningen. Rente 43/« 12. Leening, aangegaan door de Woningbouwvereeniging „Beter Wonen”, voor den bouw van woningen. Rente 4% 18. Leening, aangegaan door de „Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging”, voor den bouw van woningen. Rente i'/i 14. Leening, aangegaan door de Woningstichting „Ons Be lang” te Amersfoort, voor den bouw van woningen. Rente iVi 9. Leening, aangegaan door de Woningbouwvereeniging „Mischkenoth Israël”, voor den bouw van woningen. Rente 4% 338.283,61

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 124