n pi 4 3 i? 1! Als voren. f 424.645,36 f 413.402,48 f 2.998,93 1975 26 Oct 1925 (Bijl. 851). 167.000,— 162.997,51 1.067,62 1977 26 Oct. 1925 (Bijl. 848). 118.125,— 115.293,90 755,17 1977 n 14 Deo. 1925 (Bijl. 966). 472,81 73.958,33 72.185,77 1977 n 1! 96.666,67 94.349,85 617,99 1977 n 18 27 Juni 1927 (Bijl. 459). „1.248.000,— „1.235.123,04 2.806,95 2000 n 18 130.500,— 126.257,— 1.631,— 1978 18 27 Mei 1929 (Bijl. 330). 520 000,— 520.000,— 1981 19 24 Aug. 1931 (Bijl. 541). 30.000,— 30.000.— 1951 19 Dagteekening van het Raadsbesluit. OMSCHRIJVING DER LEENING. Leening, aangegaan door de Woningbouwvereeniging „De Goede Woning” te Hoog duinen, voor den bouw van woningen. Rente 4)4 Oorspron kelijk bedrag der leening. Onafgelost bedrag na de aflossing over 1931. Bedrag der aflossing in 1931. Leening, aangegaan door de W oningbouwvereeniging „Ons Huis” te Loosduinen, voor den bouw van wonin gen. Rente 4)4 14 Maart 1927 (Bijl. 201) en 21 Jan. 1929 (Bijl. 39). 4 Jan. 1926 (Bijl. 1002 van 1925). Leening, aangegaan door de Woningbouwvereeniging„De Goede Woning” te ’s-Gra- venhage, voor den bouw van woningen. Rente 4% Leening, aangegaan door de Woningbouwvereeniging „Verbetering zij ons Stre ven”, voor den bouw van woningen. Rente 414 Leening, aangegaan door de Nederlandsehe Nationale «ereeniging van Werklieden, w°°r den bouw van woningen. Rente 43/t Leening, aangegaan door de Woningbouwvereeniging „Patrimonium” te Loosdui- Hen, voor den bouw van woningen. Rente 4% ■gB' Leening, aangegaan door de Vereeniging „Haagsch Te- huis voor Óngehuwden”, v°or den bouw van een tehuis voor ongehuwde ar beiders. Rente 4% Leening, aangegaan door de K-K. Woningbouwvereeni- |yng „Verbetering zij ons treven”, voor den bouw van woningen. Rente 43/s Leening, aangegaan door de Lerste Nederlandsche Ver eniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand”, voor de ®tiehting van een gebouw voor dagverpleging van kleu- ■rs- Rente 45/i6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 125