Bijlage 5 Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van Maatschappijen enz. Naam Aanteekeningen. Raadsbesluiten. der Maatschappij enz. deelneming. 10 April 1874. f 500,— 175.000,— 990.000,— 100,— n 100,— n 10.000,-1 Gestort 10 400.000,— 200.000,— i 100,— n 480.000,— 224.000,— 100,— n 100,— n Bedrag van de 13. Stichting „Onderwijsfonds voor zieke kinderen”. 1. Maatschappij voor Gemeente- crediet te Amsterdam. 11. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Meer en Bosch”. 28 April 1924 (Bijl. 305). Overgenomen van Loosduincn. 30 Juni 1930 (Bijl. 116 en 116 A). 16 December 1929 (Bjjl. 848). 25 April 1927 (Bijl. 355). 25 April 1927 (Bijl. 355). 4 April 1921 (Bijl. 46). 20 Juni 1921 (Bijl. 527). 7 Maart 1927 (Bijl. 153). 30 Juni 1926 (Bijl. 320). 10 Maart 1924 (Bijl. 114). 9. Stichting „Haagsche Sport en Speelterreinen”. 2. N.V. Bank voor Nederland - sche Gemeenten. 6. N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie. 8. N.V. Gemengd Bedrijf Haag sche Tramweg-Maatschappij. 4. Stichting „Centraal Woning- beheer”. 3. N.V. „Haagsche Bouwmaat schappij (H.A.B.O.)”. 7. N.V. Maatschappij tot Exploi tatie van Onroerende Goede ren „Stedelijk Belang”. 10. Bouwgrondmaatschappij „Ockenburgh”. 12. Stichting „Centraal Badbe- heer”. 5. Stichting „Contrölewonin- gen”. 1 November 1920 Gestort 10 (Bijl. 1272) en I 28 Februari 1921 (Bijl. 174). 19 October 1914 (Bijl. 1187) eu 27 Maart 1922 (Bijl. 232 en 233). j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 126