7 2 Vermogens. Totaal Uit onderstaande cijfers blijkt, in percenten uitgedrukt, de toeneming der bevolking, van het aantal aanslagen, het zuiver inkomen, het belastbaar inkomen en de vermindering der be lastingopbrengst Hieruit blijkt, dat de vermogens in de groepen tot f 100.000, eenigszins toenamen, doch die in de groepen boven f 100.000,— verminderden. De vermogens tot f 50.000,— vormen te zamen 11 die van f 50.000,-f 100.000,— 11,3%, die van f 100.000,- f 500.000,38 en die van f 500.000,en daarboven 39,6 van het totaal. In 1929/30 waren deze percentages respectievelijk 10,7, 11,1, 37,8 en 40,4 Uit het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statis tiek van Februari 1932 blijkt, dat het totaal aantal aangeslagenen Uit de gegevens, verstrekt door de Administratie der Rijks- belastingen ten aanzien van de belaste vermogens, blijkt, dat in het belastingjaar 1930/31 eenige vermindering plaats vond nl. van rond f 14.400.000,of 0,67 Onderstaande cijfers toonen aan het belaste vermogen in de laatste 6 jaren. Toeneming van Het aantal inwoners bedroeg op 1 Mei 1929 426.415 en op 1 Mei het aantal aan-1930 434.375. slagen, het in komen enz. en het aantal woners. De aanslagen en het totaal der belaste vermogens zijn over 1928/29, 1929/30 en 1930/31 in de volgende groepen te verdeelen: VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. in- Totaal der vermogens. 1930/31. 1929/30. 1928/29. f f f f 2.066.600.000,— f 2.157.312.000,— f 2.142.896.000,— n n Aanslagen naar een vermogen van n n n 222.682.000.— 232.072.000,— 789.614.000,— 822 232.000,— ri r> n 236.490.000,— 241.787.000,— 815.681.000,— 848.938.000,— Toeneming der bevolking aanslagen zuiver inkomen belastbaar inkomen Vermindering belastingopbrengst f 230.321.000,- 239.446.000,— 816.869.000,— 870.676.000,— f 50.000,— 100.000,— 500.000,— 1,9 4,2 2,4 1,8 6,2 Het belast vermogen was in 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 f L691.187.000,— 1.802.551.000 1.934.541.000,— 2.066.600.000,— 2.157.312.000,— 2.142.896.000,— 16.000,— tot 50.000,— 100.000,— 500.000,en daarboven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 129