7 11 VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Verdedi gi ngsbelast in gen IA, IB en II. 5. IA» I B»» II Opbrengst. Opbrengst. Opbrengst. Opbrengst der heffing van ’s Rijks Bedrag der kohieren Hoofdsom met Rijksopcenten. 1929/30. 1928/29. Middel. 1928/29. 1929/30. f f f f 6.304.313,— 29.889.234,— 25,4 25.221.235,— 25,- n n n 1928. 's-Gravenhage Rijk ’s-Gravenhage R<jk 7.625.938 416.179 7.730.577 425.119 Gravenhage, April 1932. n n r> r» n n r> Dienst jaren. n n r> n n n 12.531.625,— r> n if 2.508.526,— 2.763.814,— 2.796.336,— 3.013.361,— De Directeur der Gemeentebelastingen, A. J. VAN WIJK. ’s-Gravenhage in pCt. van het Rijk i 3,5 5,5 in verband hiermede met 30 verhoogd. (Zie G. 4.1 - (Stbl. No. 66) is bepaald, dat in verband met de vervanging van de Verdedigings- 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 14 438 17 543 Opbrengst te ’s-Gravenhage. 2.796.335,— 4.060.441,— Aantal aanslagen. 7 714 10 822 13 065 13 869 Aantal aanslagen. 86 524 94 404 99 013 102 605 Opbrengst te ’s-Gravenhage. 3.013.361,— 4.494.151,— Opbrengst in de Gemeente in procenten van het Rijk. 1.989.484,— 29.541,— 4.365.504,— 3.403.538,— f 541.798,— 579.611,— 18.082.337,— 7.155.705,— 34.661.945,— 23.064.615,— 88.848.899- 16.719.807,-- 18.798.599,— 7.162.336,— 36.245.290, - 24.507.938,— 95.661.208,— 18.127.889,— 32.207.315,— f 3.797.345,— 3.894.977,— 4.060.441,— 4.494.151,— Opbrengst in het geheele Ryk. Opbrengst in het geheele Rijk. Aantal aanslagen. 1.915.905,— 29.527,— 4.177.659,— 3.218.621,— 11.519.641,— 29.328.278^- Indbelasting gebouwd i. ongebouwd soneele belasting mogens omsten erdedigings„ IA en Tb „II. idend- en tantième- elasting De Verdedigingsbelasting la is sinds 1 Mei 1928 vervallen. De opcenten ten behoeve van het Leeningfonds 1914 verband hiermede met 30 verhoogd. (Zie G. 4.1 Bij de Wet van 16 Maart 1928 C"- king Ia door opcenten op de Vermogensbelasting over de belastingjaren 1928/29 t./m. 1938/34 in plaats van de Verdedi- sbelasting Ib onder handhaving van het tarief dezer belasting zal worden geheven de Verdedigingsbelasting I. Directe Belastingen te ’s-Graven ha ge vergeleken met die in het geheele Rijk. 7.590.624,— Bevolking op 1 Januari 1929. 10,6 0,4 12.- 13.9 13,1 16,6 14,- 10,6 0,4 12,1 U,- 13,- 16,7 13,8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 138