9 Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen in de 3 kies kringen: 196 679. Kiesdeeler: 196 679 45 4 37029/«. Het Centraal Stembureau heeft, met toepassing van de be trokken artikelen der Kieswet, toegekend aan: Lijst No. 11. Totaal 507 6 Lijst No. 12. 7 Totaal 70 17418 Totaal Totaal 2854 7114 Totaal Politieke richting der party. Velde, B. van de Pronk, J Dijkhuizen, A. Christelijk Democratische Unie Democratische Partij Vrjjzinnig-Democratische Bond Boomsch-Katholieke Volkspartij Bevolutionair-Socialistische Partij Vrijheidsbond Anti-Bevolutionaire Partij Boomsch-Katholieke Staatspartij Communistische Partij Bond van Handels- en Bedrijfsbelangen Staatkundig Gereformeerde Partij Hervormd Gereformeerde Staatspartij Sociaal-Democratische Arbeiderspartij Protest-candidaat kleurlooze groepen Handeldrijvende Middenstandspartij Christelijk-Historische Unie 461 21 25 17148 41 17 44 4 14 34 12 14 4 10 5 6 22 12 8 9 4 3 7 Hartmann, W. 3. Folmer, A. Niet, J. J. de Haan, A. de Eesteren, B. van Hania, Mevr. L. S. Ridder, F. C. M. de Verschoor, Ir. E. C. Kloosterman, A. Totaal aantal stemmen. Aantal toegewezen plaatsen. 49 4 1 3 2736 37 27 13 9 11 11 1 2 592 355 10 993 602 1 256 29 982 19 485 40 487 7 127 3 033 989 5 780 58 221 297 422 17 058 geen geen 3 geen geen 7 5 9 2 geen geen 1 14 geen geen 4 6466 43 31 218 22 25 242 29 11 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lijst No. 16. Christelijk-Historische Unie. Snoeck Henkemans, J. B. Hervormd Gereformeerde Staatspartij. Staatkundig Gereformeerde Partij. Ljjst No. 13. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Drees, W Vrijenhoek, M. Vliegen, W. H Vries geb. Bruins, A, E. J. de Siebelts, H Spiesz, J Langen, J. J. van Bleumink geb. Louman, G. W Buurman, L Swiebel, C. M Leeuwen geb. Molenaar, M. J. van Zee, D. van der Stokvis, Z Mobach, Mr. Tj. Hameien, L. P. van Luberti, W. C Wind, H. Voor de Sanderse, L Hameetman, C. Moll, A. H Michon, D. B. Spaans, W. Alblas, G. H. Audier Jzn., J. W. j Dujjn, P. van Doelder, A. M. de Bosman, W. J. I Bruyn, H. A. de J Krijt, S. J. Kunst, Gerh. Nummer van de ljjst. Lijst No. 15. Handeldrijvende Middenstandspartij. Simonis, H. F. P. Diederik, C. C. J. Pais, E Dors, W. F. C Driessen, H. J Hoekman, J. H. Otto, G. A Latum, H. van Zeeuw, W. de Lijst No. 14. Protest-candidaat kleurlooze groepen. Brandt, Petrus Henderikus Johannes 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 13