7 19 STAAT IV. istingjaar 1930/31. 1: la: Aantal aanslagen, zuiver en belastbaar inkomen en bedrag van de belasting der forensen over de belastingjaren 1929/30 en 1930/31. VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Aantal aanslagen. Zuiver inkomen Zuiver inkomen. Belastbaar inkomen. 1,2 Belastingjaren 1,3 Belastingjaren Belastingjaren tot van 1930/31 1929/30 1930/31 1929/30 1930/31 1929/30 1930/31 1929/30 f f f f f f f f 2.397.200 14 2.413.200 72.940,08 4250 4443 Totaal Deze cijfers hebben sedert het vorige verslag ten gevolge van nagekomen aanslagen wijziging ondergaan. 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.300 2.600 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 153.975 322.600 443.600 664.850 653.025 628.425 748.350 630.475 655.175 686.675 658.600 536.150 474.650 877.250 755.050 533.300 464.050 521.650 2.041.300 1.314.300 1.225.950 690.000 299.650 598.250 385.400 290.300 330.400 385.500 2.292.900 39.875 113.800 187.450 289.100 292.025 315.075 397.300 363.575 408.675 456.175 469.900 399.500 361.750 691.750 620.300 450.400 402.950 460.800 1.847.450 1.229.050 1.166.550 666.250 292.600 584.650 379.400 285.850 326 400 380.700 2.279.550 Bedrag der belasting met verhoudingscijfer. 901,29 2.626,66 4.438,30 6.967,01 7.111,50 7.842,90 10.000,22 9.200,68 10.447,74 11.759,90 12.075,95 9.878,66 8.780,29 17.306,47 15.383,25 11.087,11 9.708,40 10.675,41 39.709,73 26.779,60 31.650,25 19.244,18 9.604,60 16.788,07 11.050,44 10.867,98 12.639,23 12.754,33 75.494,66 215.400 318.250 464.925 627.475 661.650 692.500 876.125 673.750 722.900 775.625 564.750 655.950 574.100 796.300 642.550 593.750 485.850 539.850 1.870.250 1.010.050 1.186.800 999.650 433.400 378.850 760.900 226.850 169.700 163 296 344 442 385 333 351 258 236 215 176 127 101 161 117 72 55 55 170 76 49 20 7 11 6 4 4 4 12 1.164,24 2.401,78 4.362,04 6.143,68 6.434,26 7.677,30 10.610,53 9.270,21 10.738,59 12.248,20 9.718,96 11.955,18 9.896,03 15.252,69 12.724,88 11.653,58 9.503,42 10.306,84 37.750,79 20.899,40 28.391,89 25.937,60 12.175,13 11.425,11 25.070,50 6.093,20 5.194,47 55.800 112.450 198.925 279.275 292.250 336.800 460.325 394.500 452.750 514.575 399.950 487.050 439.000 627.500 525.850 507.800 418.350 475.600 1.698.900 943.700 1.131.250 966.650 421.550 370.150 748.750 224.150 167.600 228 292 359 417 390 366 411 276 260 243 151 155 122 146 99 79 57 57 151 59 48 29 10 7 12 3 2 900— .000— .200— .400— .600— .800— .000— .300— .600— .000— 500— .000— 500— 000— 000- 000— 000- 000— 10.000 000 - 15.000 000- 20.000 000 30.000 000— 40.000 ooo- 50.000 000- 60.000 000 - 70.000 ooo- 80.000 000- 90.000 000-100.000 000 en daarboven Gemiddeld zuiver c_ ’02,— in 1930/31 f 4.576,— en f 3.612,—. 20.261.800|20.331.350 16.158.850J16.048.650 432.774,81 407.940,58 en belastbaar inkomen der forensen per aangeslagene in 1929/30 f 4.767,— en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 143