7 Gemiddeld zuiver en belastbaar inkomen der forensen per aangeslagene. Belastingjaar 1930/31. STAAT Aantal aanslagen, zuiver en belastbaar inkomen en bedrag der belasting van de forensen, gesplitst naar de gemeente van hoofdverblijf en naar de werk- en woonforensi over de jaren 1929/30 en 1930/31. 20 TOESLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Zuiver inkomen. Belastbaar inkomen. Gemeente Belastingjare. Belastingjaren Belastingjaren 1930/31. 1930/31. 1929/30. 1929/30. tot van Delft n 4.93'1 n n Rotterdam n T> 14.934,92 n n Totaal 4 443 i) Deze cijfers hebben sedert het vorige verslag ten gevolge van nagekomen aanslagen wijziging ondergaan. Zuiver inkomen. Belastbaar inkomen. 1930/31 1929/30. 1930/31. 1929/30. f f f f Rijswijk n Elders Wassenaar n Leiden n Voorburg van hoofdverblijf. f 4.83 1.01a Delft Leiden Rjjswtjk Voorburg. Wassenaar Rotterdam Elders Zuiver inkomen Aantal aanslagen. 387 3 7 600 21 178 151 1.978,— 1.773,— 3.000 2.985,— 11.251,— 2.700,— 8.262,— f 364.400 29.150 4.950 438.450 f 201.250 27.750 3.850 196.350 2.650 1.497.050 314.300 1.678.700 431.900 59.750 f 204.000 28.450 4.050 216.250 Bedrag der belastii met verhoudingscji 51.645,06 11.789,93 17.656,53 191 1 1 238 2.065,— 1.842,— 3.115,— 3.056,— 11.606,— 2.318,— 7.623,— 1.136,— 858,— 2.031,— 2.000,— 10.218,— 1.889,— 7.243,— f 5.151,91 1.068,71 53,79 4.952,23 35,80 40.242,01 10.460,73 1929/30. 1.3 f f 900—10.000 boven 10.000 900—10.000 900—10.000 900—10.000 900—10.000 boven 10.000 boven 10.000 900—10.000 boven 10.000 900—10.000 boven 10.000 900—10.000 900 10.000 boven 10.000 900—10.000 boven 10-000 900—10.000 boven 10.000 900—10.000 boven 10.000 a a b a b a a b a a a a b a a b b a a b b f 372.250 28.450 4.750 407.900 3.550 2.335.750 340.150 539.750 1.025.925 4.401.650 2.632.750 462.600 60.650 3.439.050 472.800 942.450 3.305.450 724.500 34.250 34.600 143.350 193)3 203 1 1 231 1 869 23 9.991 881 341 2.29 4 250 1.227. 909. 2.142,' 2.067. 10.565.' 1.518,- 6.630, 41.534 13.73a 1.191 54.6111 14.13 Belastingjaren 1929/30.1930/31. 1.918.575; 2.203.600 349.7501 636.8751 420.350 30.950 26.200 136.000 733.675 515.800 823.275 4.225.900 101.576,32 20.261.80 0 20.331.350 1 6.158.850 1 6.048.65 0 4 32.7 74,8 1 407.941 1 110 24 258 72 1 405 5 9 571 19 230 210 984 28 1 1 252 28 271 95 64,66 11.113,83 7.392,90 575,18! 2.781,01 19.765,82! 17.699 17.732,16 16.80 11.0M 77.58 3.009.425 375.600 896.425 2.822.400 5.250 754.875 181.450 46.050 167.9501 1.270.250 1.274.625 496.450 1.301.375 5.441.500 442.850 668.650 2.740.700) 3.198.300 113.781,31 118.24| 4.550 431.125 175.900 39.300 158.650 752.350 473.850 1.036.475 5.197.550 a. werkforensen. b. woonforensen. De werkforensen zijn in de forensaalgemeente verschuldigd 2/3 van den aanslag over een voj jaar. De woonforensen */s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 144