7 21 STAAT VI. Belastingjaar 1930/31. Vestiging en vertrek van belastingplichtigen over de belasting jaren 1929/30 en 1930/31; aantal aanslagen. 8 VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Aantal aanslagen Zuiver inkomen Vertrokkenen. Gevestigden. tot van Belastingjaren. 1929/30 I 1929/30 1930/31 1929/30 1930/31 1930/31 1 1 1 3 1 175 1 357 6 285 6 588 7 763 7 642 Deze cijfers hebben sedert het vorige verslag ten gevolge van nagekomen aanslagen wijziging ondergaan. 3 2 Verschil gevestigden en vertrokkenen. 1 2 5 2 148 56 103 131 78 113 85 56 33 25 61 46 47 83 54 78 31 32 59 31 9 3 4 1 3 2 2 f 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.300 2.600 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 3 1 988 677 769 633 452 376 420 326 225 322 216 211 163 245 174 103 50 41 104 34 27 13 5 5 5 2 1 239 767 775 729 447 425 497 372 322 330 258 254 182 288 212 158 95 70 157 67 51 30 9 6 6 2 1 2 6 2 1 3 1 276 749 769 712 422 435 470 355 295 304 258 228 196 315 209 178 98 66 167 67 38 14 9 4 1 2 1 f 900— 1.000— 1.200— 1.400— 1.600— 1.800— 2.000— 2.300— 2.600— 3.000— 3.500— 4.000— 4.500 5.000— 6.000— 7.000— 8.000— 9.000— 10.000 10.000— 15.000 15.000— 20.000 20.000— 30.000 30.000— 40.000 40.000— 50.000 50.000— 60.000 60.000- 70.000 70.000— 80.000 80.000— 90.000 90.000—100.000 100.000—200.000 200.000—300.000 300.000—400.000 400.000—500.000 500.000 en daarboven. 1 128 693 666 581 344 322 385 299 262 279 197 182 149 232 155 100 67 34 108 36 29 11 5 5 4 4 3 251 90 6 96 5 49 77 46 97 42 43 19 43 38 55 45 29 53 33 24 17 4 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 145