7 22 STAAT Vla. Belastingjaar 1929/30. Vestiging en vertrek van belastingplichtigen over het belastingjaar 192930: zuiver en belastbaar inkomen. - 500.000 en daarboven VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Vertrokkenen. Ge vestigden. Zuiver inkomen tot van 107.050 105.700 366.550 365.850 1.294.950 4- 1.298.250 4- 7.590.825 21.133.725 4- 8.632.625 27.936.225 19.303.600 13.542.900 Deze cijfers hebben sedert het vorige verslag ten gevolge van nagekomen aanslagen wijziging ondergaat De statistiek van de gevestigde en vertrokken personen in het belastingjaar 1929/30 is vervaardigd uit de opgaven van het Bevolkingsregister. f 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.300 2.600 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 Zuiver inkomen. f 1.166.525 824.925 995.975 1.091.925 756.825 796.575 1.053.025 909.450 898.200 1.062.000 961.500 1.076.600 863.900 1.574.600 1.369.100 1.176.600 799.350 661.600 1.874.850 1.172.250 1.263.050 1.023.200 415.650 326.100 395.900 150.400 88.050 192.200 817.100 514.000 366.550 1.298.250 Belastbaar inkomen. f 299.225 281.575 408.875 485.425 353.225 414.175 594.275 563.650 592.300 747.050 705.050 811.600 666.400 1.250.650 1.137.500 1.003.650 695.300 588.050 1.710.400 1.102.100 1.207.600 991.450 405.950 319.800 388.600 148.050 86.700 190.400 812.000 511.900 365.850 1.294.950 Zuiver inkomen. Belastbaar inkomen. f 237.150 249.725 414.425 417.575 366.150 357.950 501.950 485.650 417.925 718.800 586.150 666.100 596.450 1.060.100 921.700 652.350 366.650 342.700 1.138.250 551.550 653.950 421.800 223.900 256.600 319.700 146.100 Zuiver inkomen. Verschil gevestigden en vertrokkenen. Belastbaar inkomen. f 237.775 96.750 7.650 142.850 5.675 89.425 164.875 113.600 272.725 31.200 157.900 182.550 89.650 234.350 253.300 409.150 377.150 273.150 626.300 583.650 579.200 587.450 186.900 64.650 70.650 2.900 88.050 192.200 710.050 514.000 f 62.075 31.850 5.550 67.850 12.925 56.225 92.325 78.000 174.375 28.250 118.900 145.500 69.950 190.550 215.800 351.300 328.650 245.350 572.150 550.550 553.650 569.650 182.050 63.200 68.900 1.950 86.700 190.400 7 06.300 511.900 f 900— 1.000— 1.200— 1.400— 1.600— 1.800— 2.000— 2.300— 2.600— 3.000— 3.500— 4.000— 4.500— 5.000— 6.000— 7.OOO— 8.000— 9.000— 10.000 10.000— 15.000 15.000— 20.000 20.000— 30.000 30.000— 40000 40.000— 50.000 50.000— 60.000 60.000— 70.000 70.000— 80.000 80.000— 90.000 90.000—100.000 100.000—200.000 200.000—300.000 300.000—400.000 400.000—500.000 f 928.750 728.175 988.325 949.075 762.500 707.150 888.150 795.850 625.475 1.030.800 803.600 894.050 774.250 1.340.250 1.115.800 767.450 422.200 388.450 1.248.550 588.600 683.850 435.750 228.750 261.450 325.250 147.500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 146