i I 2 I 1 1 7 7 3 gi 25 24 STAAT VII. Belastingjaar 1929/30. Vestiging en vertrek van belastingplichtigen uit of naar onderstaandBmeenten, Indië en het buitenland, over het jaar 1929/30. g s 2 si o ^•2 S E-ë J-. •2 c o E - S VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. f f f f f f f f f f f f f f f f f f t f t f Zuiver inkomen. 23.975 922.650 966.425 15.075 30.500 98.125 974.450 3.206.575 219.850 1.008.650 228.925 4.500 496.300 9.299.725 359.325 100.27; 363.450 129.850 667.100 73.525 Blijft meer zuiver inkomen 8.632.625 Belastbaar inkomen. 5.875 769.525 912.450 54.575 41.575 851.650 2.997.575 35.500 200.550 95.400 769.050 223.525 86.825 297.025 7.150 362.200 8.080.375 257.925 61.71: 247.350 124.900 489.550 55.525 Blijft meer belastbaar inkomen 7.590.825 Totaal aantal aanslagen. Blijft meer aanslagen 1 175 f f f f f f 1 f f f f f f f f f f f f Totaal zuiver inkomen. f 657.725 805.800 759.72; 592.000 892.825 Blijft meer zuiver inkomen 8.632.625 Totaal be lastbaar inkomen. 450.100 477.57! 92.200 125.425 449.950 403.525 Blijft meer belastbaar inkomen 7.590.825 De gegevens voor dezen vergelijkenden staat zijn ontleend aan het Bevolkingsregister. Deze cijfers hebben sedert het vorige verslag ten gevolge van nagekomen aanslagen wijziging ondergaan. Vestiging Vertrek Totaal generaal. Vermeerderd door meer vestiging dan vertrek Verminderd door meer vertrek dan vestiging Vermeerderd door meer vestiging dan vertrek Verminderd door meer vertrek dan vestiging Vestiging Vertrek Vestiging Vertrek 1.350 1.475 166 183 65.350 3.470.925 7.599.275 668.450 1.219.000 190.250 2.619.275 4.601.700; 467.900 811.850 1.757.100 748.450 410.675 1.072.275 710.075 1.364.950 1.005.625 855.450 597.525 610 495 81.650 155.175 49.100 104.625 41 57 559.050 220.725 449.700 152.675 134 84 287.825 140.350 163.275 76.450 139 77 f 190.925 241.125 274.725 1.102.725 1.772.225 659.451 72.325 210.625 176.600 180.075 131.425 163.325 146.775 1.037.875 1.219.625 415-8< 36.025 127.825 75 43 90 106 152 101 75 60 627 427 1.850 ’•775 1.021.175 153 107 395.075 642.425 296 418 934.350 910.375 798.200 756.625 98.600 5.226.575 9.049.175 228.450 4.252.125 5.842.600 2 078 1 933 722 400 624.800 395.875 545.800 322.275 469.425 1.389.125 464.925 71 75 400 222 21.133.725 13.542.900 27.936.225 19.303.600 7 763 6 588 S a f-M 173 145 S ei C B. 1 351 1 207 8 g 4-» O bh b£ Q g O Q G b£ ce CÖ 03 ce 2 4-J G 21! 31! 96 90 N 41 45 JD G -o 338.325 147.475 118.600 o -C .2 c er ■-c 05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 148