10 Het Centraal Stembureau heeft verkozen verklaard tot lid van den Gemeenteraad: (Lijst 3) Mr. H. P. Marchant, Mr. A. C. Josephus Jitta en M. Joëls Jr. 6) Ir. C. L. van der Bilt, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Bere- steyn, Mej. H. H. Blaauw, J. K. W. F. van Bommel, W. Eijmers, E. Polak en Mr- G. C. J. Varenkamp. 7) L. F. Duymaer van Twist, I. van der Loo, M. van Steenbergen, Mr. S. de Vries Czn. en H. Smitskamp. 8) A. C. A. van Vuuren, Ir. L. J. M. Feber, L. F. Guit, Mr. H. W. J. M. de Jong, L. Moonen, F. N. V. Quant, Mr. D. J. I. van den Oever, W. Mooyman en Q. A. Nederpel. 9) L. L. H. de Visser en J. J. Schaddelee. 12) D. B. Michon. 13) W. Drees, M. Vrijenhoek, W. H- Vliegen, A. E. J. de Vries geb. Bruins, H. Siebelts, J. Spiesz, J. J. van Langen, G. W. Bleumink geb. Louman, L. Buurman, C. M. Swiebel, M. J. van Leeuwen geb. Molenaar, I), van der Zee, Z. Stokvis en Mr. Tj. Mobach. 16) J. R. Snoeck Henkemans, Dr. W. J. Hartmann, A. Folmer en J. J. de Niet. In verband met het Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 tot niet-toelating als lid van Mevr. G. W. Bleumink geb. Louman en van Mevr. M. J. van Leeuwen geb. Molenaar, zijn door den voorzitter van het Centraal Stembureau bij besluit van 13 Augustus 1931 in deze opengevallen plaatsen benoemd ver klaard onderscheidenlijk: L. P. van Hameien en W. C. Luberti. In de vacature, ontstaan door ontslagneming van den heer A. C. A. van Vuuren, is door den voorzitter van het Centraal Stembureau bij besluit van 8 September 1931 benoemd ver klaard: Mej. L. Loeff. Verkiezing Bij de op 7 October 1931 gehouden stemming ter verkiezing Commissie uit van de leden van de Commissie uit de ingezetenen der gemeente de ingezetenen. ’g-Gravenhage, bedoeld in het eerste lid van artikel 158 der Gemeentewet, aan het oordeel van welke commissie werd voor gelegd een voor-ontwerp van een regeling tot grenswijziging der gemeente ’s-Gravenhage en omliggende gemeenten, werden 169 719 geldige stemmen uitgebracht. Kiesdeeler: 169 719 45 3 7718/i5. 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 14