I 1; 1 I 7 7 I I h a i ■s§ 31 30 STAAT X. Belastingjaar 1931. Belasting akelykheden. STAAT XI. Belastingjaren 1928 t./m. 1931. Hond ting. g 3 cc 5 5 271 I g - 'z S CC 5^ 5 êo 'z gg VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG DER GEMEENTEBELASTINGEN. Aantal door de Gems iverde toegangsbewijzen, waarop de belasting verschuldigd was. Instellingen. Totaal lm. generaal. 103 342 58 688 f 1843 r> n n n 117 314 224 875 I 1 457 5 7 092 968 409 f 1.011.369.36 308 702 256 758 Totaal Aantal. door politie. n n D n r n n n n n Bruto- opbrengst der belasting. Vereenigingen Sportverenigingen f 2,01 t./m. f 3- f 3,01 t./m. f 4- f 4,01 en hooger. Concerten, tooneelvoorstellingen, dansin richtingen; opera- en operettevoorstellin- gen en tentoonstellingen Bioscopen Variété’s en kermisvermakelijkheden Circusvoorstellingen Vereenigingen Sportwedstrijden Oppervlaktebelasting Contributiebelasting. f 0,01 t./m. f 0,20 f 0,21 t./m. f 0,30 f 0,31 t./m. f 0,50 f 2.131 .516,98 •369,15 ■460,35 f 1,01 t./m. f 1,50 f 1,51 t./m. f 2,- 49 28 I 8.557,70 3.871,24 1928 1929 1930 1931 1 866 I 2 277 2 039 2 223 6 091 6 294 6 294 6 585 7 648 7 653 8 175 7 978 15 605 16 224 16 508 16 786 12 813 14 870 17 309 17 511 3 403 2 138 243 277 16 216 17 008 17 552 17 788 166 946 186600 84 150 3 750 31 199 36 050 265139 621 586 148 950 5 400 95 582 144 530 5 140 492 399 392 394 0198 421 0 197 z f 90.875,93 102.212,59 111.389,73 109.680,92 248 13 25 24 24 28 176 349 16 250 34 079 13 567 13 287 3 196 30 6 326 7 239 6 304 6 638 6 679 5 860 1 356 Honden opgevangen 581 350 159 99 1 814 2 368 2 123 4 890 2 607 1 250 1 053 860 802 Honden afgemaakt in het Asyl. 1 580 207 3 352 512 458 470 153 005 389 458 347 278 9 263 2 982 177 76 219 138 288.305,12 437.467,18 51.628,43 33.751,11 44.582,28 34.622,72 108.583,58 2 914 2617 2 618 2 351 o m 47 441 104 744 35 620 100 13 345 23 625 >ninv-I posten. 758 452 524 346 1 487 1 488 1 539 1 411 8 5 00 o X 18 20 2.40! 2.651 3.12*944,71 166 800 l 78 669 23 350 I 28 196 I 5 560 I cC C S3 73 cö -o a 2419 4 940 974 9 520 4 950 101 4 926 1360 'O bh fl 'S bi a m 75 bi QQ 75 g Tc 5 852 4 Niet belastbaar. Houders van geldige diploma’s. Saa 75 Si Xi gJ= <K f 0,5: ),76 t./m f 0,71 F <x> w 188 622 607 856 59 400 47 895 25 993 I 38 382 "5 Houders van honden aangeslagen naar een 72 490 6 293 175 508 695 I 1 281 332 Onder dit bedrag is begrepen f 7.773,— wegens navordering. e 4.599,— 4.268,- f 95.523,11 112.985,32* 124.501,78* 121.752,26»** M g •S-gS hf ©75 cö Ml ggg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 152