1 11 Het Centraal Stembureau heeft, met toepassing van de be trokken artikelen der Kieswet, toegekend aan: Het Centraal Stembureau heeft verkozen verklaard tot lid van bovengenoemde Commissie: (Lijst 1) tegen annexatie: Mr. J. W. Noteboom, J. L. Verbeek Wolthuijs, J. Zandberg, D. Hoekstra en C. van Spron- sen Anthzn. 2) vóór: M. Hageman. 3) tegen: H. W. Tilanus, Mr. Dr. A. A. van Rhijn en A. Kloosterman. 4) vóór: Ir. J. W. Albarda, D. van Staveren, H. B. Wiardi Beekman, H. Voor de Wind, L. Sanderse, B. J. van Stapele, N. C. Bouma geb. van Strieland, H. J. Baart, Th. J. K. Kuiler, C. Hameetman, A. H. Moll, K. G. M. Rima, J. Wiarda, C. P. Damme, C. H. P. W. van den Oever, J. C. Schildt en J. F. Vos veld. 5) vóór: R. Winkel, W. A. L. Ros geb- Vrijman en T. P. de Vries. 7) tegen: Mr. G. A. Boon, Mr. S. Cohen Fzn„ Prof. Mr. C. W. de Vries, K. E. Abbing, A. van Kesteren en Mr. A. F. Visser van Uzendoorn. 8) tegen: G. H. Alblas. 9) tegen: J. H. van Buitenen Sr. 10) vóór: G. P. Bon, S. Brandenburg, A. C. J. van Gelder Sz., H. B. J. Gerritsen v. d. Hoop, Mej. L. C. M. Heeren, J. B. H. Hulsman, G. W. Hijstek en J. G. Potharst. Politieke richting der party. 10 5, J, 5, J, 1 8 j, Nummer van de Ijjst. Anti-Revolutionaire Partij Communistische Partij Christelijk-Historische Unie Sociaal-Democratische Arbeiderspartij Vrijzinnig-Democratische Bond Democratische Partij Vrijheidsbond Hervormd Gereformeerde Staatspartij Boomsch-Katholieke Staatspartij: (tegen annexatie) Idem (vóór annexatie) Totaal aantal stemmen. Aantal toegewezen plaatsen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 125 4 G81 9 927 64 918 6 069 859 21 803 5 485 5 1 3 17 3 geen 6 1 5 283 29 569

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 15