10 van van 3. Besluit van 23 Februari 1931 (S. 66) tot wijziging en aanvulling van bet Meelbesluit, S. 1924, n°. 313, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 Juli 1926, n°. 231. 4. Besluit van 27 Februari 1931 (S. 69) tot wijziging van het Vleeschwarenbesluit, S. 1924, n°. 315, gewijzigd bij besluit van 31 Juli 1926, n°. 281. 5. Besluit van 9 Maart 1931, n°. 27, gewijzigd bij besluit van 28 December 1931, n°. 32, waarbij onder voorwaarden toestemming is verleend aan de Nederlandsche Room- industrie (J. Hendrix en F. J. M. Kirch) voor het ge bruiken van de aanduiding „margarine-emulsie” voor een product, bereid uit vet, melk en taptemelk. 6. Besluit van 13 April 1931 (S. 10) houdende de voorwaarden voor het gebruiken van de aanduiding „•puddingsaus” 7. Besluit van 13 Juli 1931 (S. 252) tot wijziging van het Consumptieijsbesluit, S. 1929, n°. 321, laatstelijk gewijzigd bij Kon. Besluit van 17 December 1930, n°. 476. 8. Besluit van 20 Juli 1931 (S. 88), waarbij onder voorwaar den toestemming is verleend aan de N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek eenige producten onder de benamingen: Domol, Irol, Gladol en Lanol (zijnde waschmiddeleri) in den handel te brengen. 9. Besluit van 12 Augustus 1931 (S. 19) gewijzigd bij Besluit van 30 December 1931, n°. 28, waarbij onder voor waarden aan de N.V. Eerste Nederl. Kunstkaasfabriek „Verubo” te Tilburg toestemming is verleend een door haar ver vaardigd product, bereid uit taptemelk en een vet (niet melkvet), in den handel te brengen onder de aanduiding „Plantex”. 10. Besluit van 17 Augustus 1931 (S. 375) tot toepassing art. 14 der Warenwet op eieren (Eierenbesluit). 11. Besluit van 24 Augustus 1931, waarbij onder voorwaarden toestemming is verleend tot het gebruiken van de aan duiding „Sojabrood bereid met ontvet sojameel”. 12. Besluit van 22 October 1931 (S. 38) waarbij aan de Tuin bouwmaatschappij „Gelderland” te Neede onder voor waarden toestemming is verleend voor het gebruiken van de aanduiding „pikante saus” met de toevoeging „uit vruchten bereid”. 13. Besluit van 21 November 1931 (S. 446) tot wijziging het Margarinebesluit, S. 1925, n°. 417. 14. Besluit van 27 November 1931 (S. 479) tot aanvulling van het Bierbesluit, S. 1926, n°. 280. In de wijze, waarop de naleving van de Warenwet werd VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 160