w II CÖ <x> 0 10 <1 27 Tabel V. Bacteriologisch onderzoek van gepasteuriseerde melk. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o 2 o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 S hetgeen verklaarbaar is, zoo men kennis neemt van de vonnissen gewezen naar aanleiding van te dezer zake opgemaakte proces- sen-verbaal. Vele melkverkoopers zijn, tijdens Burgemeester en Wethou ders overleg pleegden met de regeering over de toepassing van art. 31 lid le van het Melkbesluit, begonnen allerlei waren naast melk te verkoopen zonder in het bezit te zijn van de daarvoor vereischte vrijstelling. Er zullen thans maatregelen moeten wor den genomen om dit tegen te gaan. De resultaten verkregen bij het bacteriologisch onderzoek van gepasteuriseerde melk zijn in de hierbij gevoegde tabel opge- teekend. -- 3* 3'? 35 I Jj Ë’S gh VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. NAAM DER MELKINRICHTING. 10 10 15 11 10 9 10 20 11 14 8 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o 1 1 o 2 o o o o o o o o 4 o 1 1 o o o 2 o 1 o o 1 1 4 o o 2 o 1 o 1 o o o 1 o o o o o 1 4 o b. Gepasteuri seerde melk. 15 11 10 10 11 20 11 14 10 6 10 10 10 11 10 14 10 11 13 10 10 1 o o o o 1 1 1 o 1 o o o 4 o 1 1 1 1 o o 1 o 8 10 8 11 9 14 10 11 13 10 9 W - ’s-Gravenhage. „Aurora”, Maliestraat P. C. Bakker, Scheveningsehe veer P. v. Bockhove, Westerbaenstraat A. Borsboom, L. v. N.-O.-lndië „Bouwlust”, Emmastr. (Loosduinen) „De Centrale”, Hamerstraat „Daventria”, H.-v.-Deventerstraat H. van Grieken, v.-Brueghelstraat „De Hanze”, Rottermontstraat Firma Kulker, v.-Beverningkstraat A. W. v. d. Kroft, Renbaanstraat „De Nieuwe Landbouw”, N.-W.-Buiten singel Gebrs. Leerdam, Noorderbeekstraat. P. H. v. d. Loos, Bezuidenhoutschew'eg A. N. Overgauw, Weissenbruchstraat „Rhijnland”, Charl.-de-Bourbonplein „De Bierkan”, Laakhaven W. Vlak, Willem-Kuiperstraat „De Vereenigde Zuivelbereiders” „Het Bezuidenhout” Firma Westgeest, de-Riemerstraat e c o oq8 BS" ho <t co ce Delft. „De Delftsche Melkcentrale” Donder- steeg „Ons Doel”, Vlamingstraat 2‘C 22 S’? Aantal monsters, waarin per cm3, melk het aantal bacteriën bedroeg i *3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 180