14 Tijdelijke Com- missiën uit den Raad. 6. Commissie voor het Onderwijs: Wethouder Mr. H. P. Marchant (voorzitter), Mr. H. W. J. M. de Jong, A. Folmer, I. van der Loo, J. Spiesz, Z. Stokvis, Mr. G. C. J. Varenkamp. 7. Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Ge meentelijk Electrisch Bedrijf: Wethouder F. N. V. Quant (voorzitter), Prof. Ir. C. L. van der Bilt, J. J. van Langen, L. F. Duymaer van Twist, L. F. Guit. 8. Commissie voor de Duinwaterleiding: Wethouder F. N. V. Quant (voorzitter), W. Eijmers, W. Mooyman, W. C. Luberti, A. Folmer. 9. Commissie voor den Gemeentelijken Telephoondienst: Wethouder F. N. V. Quant (voorzitter), Prof. Ir. C. L. van der Bilt, L. F. Guit, J. K. W. F. van Bommel, W. C. Luberti. 10. Commissie voor den Gemeentelijken Havendienst, het Marktwezen en het Levensmiddelenvraagstuk: Wethouder F. N. V. Quant (voorzitter), M. van Steenbergen, J. J. de Niet, Q. A. Nederpel, J. K. W. F. van Bommel, L. P. van Hameien, C. M. Swiebel. 11. Commissie voor het Openbaar Slachthuis: Wethouder F. N. V. Quant (voorzitter), D. B. Michon, J. K. W. F. van Bommel, L. P. van Hameien, Mr. D. J. I. van den Oever. 12. Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder Mr. Dr. S. de Vries Czn. (voorzitter), L. L. E. E. M. Moonen, J. J. de Niet, Mevr. A. E. J. de VriesBruins, Mr. Tj. Mobach, E. Polak, H. Smitskamp. 13. Commissie voor den Gemeentelijken Reinigingsdienst: Wethouder F. N. V. Quant (voorzitter), J. J. van Langen, W. Mooyman, L. Buurman, E. Polak. 14. Commissie voor de Gemeentebank van Leening: Wet houder F. N. V. Quant (voorzitter), D. B. Michon, W. Eijmers, L. L. E. E. M. Moonen, J. J. van Langen. 15. Commissie voor de Brandweer: de Burgemeester (voor zitter), L. Buurman, L. F. Duymaer van Twist, Q. A. Nederpel, Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn. 16. Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder Mr. Dr. S. de Vries Czn. (voorzitter), I. van der Loo, L. Buurman, L. F. Guit, Mr. A. C. Josephus Jitta, A. Folmer, Mr. G. C. J. Varenkamp. 17. Bestuur van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap pelijk Hulpbetoon: Wethouder Mr. Dr. S. de Vries Czn. (voor zitter), I. van der Loo, W. Mooijman, Mevr. H. H. Blaauw, C. M. Swiebel. De tijdelijke Commissiën uit den Raad waren op 1 Januari 1932 de volgende: 1. Commissie voor het Stadhuisvraagstuk: de Burgemeester (voorzitter), J. R. Snoeck Henkemans, Mr. A. C. Josephus Jitta, M- van Steenbergen, L. F. Guit, W. H. Vliegen, Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn. h

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 18