10 37 49 142 1 26 1 Totaal. 256 2654 De Directeur: Dr. J. D. FILIPPO. IV. GEVOLGEN VAN DE BEVINDINGEN VAN DEN DIENST. 16 16 99 256 61 290 1 596 751 87 5 15 1 1 3 27 426 33 4 Ten slotte volgt een overzicht van de 269 opgemaakte pro- Proees-verbaal. cessen-verbaal en van de gewezen vonnissen, voor zoover bekend bij het samenstellen van dit verslag. de Besluiten op alcoholh. dranken het Azynbeslu.it Broodbesluit Cacao-chocoladebesluit Consumptief'sbesluit Jam- en Limonadebesluit Kaasbesluit Koffie- en Theebesluit. Meelbesluit Melkbesluit Specerijenbesluit Oliën- en Vettenbesluit Suiker- en Stroopbesluit Vleeschwarenbesluit Waschmiddelenbesluit. Kapokbesluit Algemeen Besluit (Warenwet) de Keuringsverordening tijen en waar schuwingen. Het totaal aantal afgekeurde voorraden voedingsmiddelen Afgekeurde par- bedroeg 2363; zij zijn voor menschelf k gebruik ongeschikt ge maakt. Onder deze voorraden zijn begrepen 208 voorraden visch. Het totaal aantal gegeven waarschuwingen bedroeg 2910 nl. 256 schriftelijke en 2654 mondelinge (waarvan 347 voor visch). Een overzicht van de gegeven waarschuwingen geeft de vol gende tabel: VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. Waarschuwingen met betrekking tot: n n r> n •n o Aantal schriftelyke waarschuwingen. Aantal mondelinge waarschuwingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 190