10 sh lof 39 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. f 25,of 10 dagen. ’s-Gravenhage. 1 ’s-Gravenhage. 3 f 4 15 ’s-Gravenhage. 3 Niet vervolgbaar. s-Gravenhage. 19 1 1 8 1 Omschrijving der overtreding. Vonnis van den rechter reep, schikking. Art. 20 lid la (geen naam en adres op voertuig). Art. 19 lid 1 (melk en taptemelk op een zelf de voertuig vervoeren, zonder dat de verpak king, waarin taptemelk aanwezig was, een don- kerblauwen band droeg). Art. 29 lid 1 (melk ver knopen zonder vergun ning). Art. 31 lid 1c (het in voorraad hebben van niet geoorloofde waren naast melk). (geen op- vaatwerk den naam benevens andere ’s-Gravenhage. Maasland. 12 3 1 Art. 32 lid 1 (het in voorraad hebben van melk zonder verklaring als in dit artikel be doeld). ’s-Gravenhage. Delft. Gouda. ’s-Gravenhage. Delft. Gouda. 1,of 1 dag. 6,1 week tuchtschool, 5,3 dagen. 10,— 5 20— 10 8,- 10,- 20,— 40,- 1 zaak 1 1 1 zaak geschikt met f 5, 2 zaken f 5,of 2 1 zaak 1 1 2 zaken geschikt met resp. f 10,em f 25,—. 1 zaak f 3,of 2 dagen. Art. 38 lid 1 (melk op den openbaren weg op andere wijze aan het vaatwerk onttrekken dan door middel van een kraan). Gemeenten, waarin de waar is verkocht of de overtreding is geconstateerd. Melkbesluit. Art. 16 lid 1 schrift op aangevende der waar, één of meer overtredingen van het Melkbesluit). 3 dagen. 4 5 10 20 1 zaak onafgehandeld. 3 zaken geschikt met resp. f 2,50, f 5,en f 10, 0,50 of 1 dag. 11 4,— 2 dagen. 4 zaken 5,3 5,3 1 zaak 8,2 2 zaken 10, 2 15,— 5 2 zaken niet vervolgbaar. 4 onafgehandeld. 12 zaken f 0,50 of 1 dag tot f 6,— of 3 dagen. 3 zaken niet vervolgbaar. 4 zaken geschikt met f 3,tot f 10, 1 zaak f 2 zaken 2 2 4 1 zaak onafgehandeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 192