10 40 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. ’s-Gravenhage. f 2, of 1 dag. 1 s-Gravenhage. 1 ’s-Gravenhage. f 80,of 40 dagen. 1 ’s-Gravenhage. 2 2 1 1 Omschrijving der overtreding. Vonnis van den rechter resp. schikking. Gelijktijdig behandeld met een over treding van art. 11 „Broodbesluit”. Art. 3 lid 4 (te veel con serveermiddel toege voegd). Art. 3 lid 5 (vreemde kleurstof toegevoegd). Vleeschwarenbesluit. Art 3 lïd 3 (te veel meel in worst). Art. 10 lid la (gebuild brood met te laag ge halte aan droge stof). Art. 10 lid 16 (ongebuild brood met te laag ge halte aan droge stof). Melkbesluit. Art. 38 lid 3 (melkmaten tijdens het met melk vervoeren niet be schermd tegen stof). Gemeenten, waarin de waar is verkocht of de overtreding is geconstateerd. 3 zaken geschikt met f 15,tot f 25,— 1 zaak f 20,of 2 dagen. ’s-Gravenhage. Gouda. Voorburg. ’s-Gravenhage. Delft. Gouda. Oudewater. Pijnacker. Voorburg. Wateringen. 41 5 1 1 1 1 2 2 1 1 1 11 3 1 1 2 8 3 1 1 1 1 1 ’s-Gravenhage. Delft. Gouda. Voorburg. Wassenaar. ’s-Gravenhage. Delft. Gouda. Haastrecht, Maassluis. Moordrecht. Monster. Rijswijk. Stompwijk. Voorburg. Wassenaar. f 10,— of 2 dagen. 25,— 10 30,— 10 50,— 20 60,— 15 Broodbesluit. Art. 4 (letters M. B. niet leesbaar). 2 zaken geschikt met f 12,resp. f 50,—. c CÖ Q 11 zaken geschikt met f 15,tot f 150,—. 1 zaak 1 1 1 1 Art. 11 (een onvoldoende hoeveelheid melk in melkbrood). 28 zaken geschikt met f 10,tot f 125,—. In 23 zaken vonnis gewezen, nl. f 5,— subs. 2 dagen tot f 400,subs. 40 dagen. 6 zaken onafgehandeld. 8 zaken geschikt, met f 8,tot f 70,—. 2 zaken f 5,of 3 dagen. 1 8,- 4 1 10,— 5 1 15,- 7 3 zaken 20,— 10 2 zaken onafgehandeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 193