10 41 - è- VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. «oo f 40,of 14 dagen. ’srGravenhage. 1 f 20,of 10 dagen. V oorburg. 1 Geschikt met f 10,—. ’s-Gravenhage. 1 Geschikt met f 10, ’s-Gravenhage. 1 2 ’s-Gravenhage. f 20,of 5 dagen. 1 ’s-Gravenhage. f 5,of 1 dag. 1 ’s-Gravenhage. ’s-Gravenhage. f 8,of 3 dagen. 1 Omschrijving der overtreding. Vonnis van den rechter resp. schikking. Kaasbesluit. Art. 2 lid 1 (geen aan duiding omtrent vet gehalte). Margarinebesluit. Art. 2 (melange met te weinig boter). Jam-Limonadebesluit. Art. 15 lid 2 (limonade siroop met te laag ge halte aan suiker). Oliën en Vettenbesluit. Art. 5 lid 2 (kunstmatig gekleurd). Consumptieijsbesluit. Art. 3 lid b (kunstmatige zoetstof toegevoegd). Art. 7 lid 2 (consumptie fs verkoopen zonder vergunning). Keuringsverordening<. Art. 2 (waren verkoopen <He in ondeugdeljjken toestand verkeeren). ’s-Gravenhage. Maassluis. 2 zaken geschikt met f 6,— en f 20,—. 1 zaak f 0,50 of 1 dag. Art. 7 lid la (consumptie fs bereiden zonder ver gunning). 2 1 Gemeenten, waarin de waar is verkocht of de overtreding is geconstateerd. 1 zaak f 3,of 1 dag. 1 2 X f 15,— of 2 X 7 dagen. Algemeen Besluit (Warenwet). Art. 2 (uitstallen van waren niet beschermd tegen verontreiniging).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 194