10 43 WAREN VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE OVER 1931. ADMINISTRATIEF OVERZICHT DER REKENING VAN DEN KEURINGSDIENST VAN VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 195