10 10 IE I 47 46 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. KEURINGSDIENST VAN WAREN. VERSLAG VAN DEN I. Bedrijf! eken ing. BATEN. Art. LASTEN. 99.601,42 f f 104.039,85 I. Algemeene onkosten I. 2.540,41 2.500 3.214,50 f f 3.300,— Onderhoudskosten 15.301.31 15.301,37 II. Renten 4.311.28 4.311,28 Memorie. Afschrijvingen IV. 500,— III. Onvoorziene uitgaven V. 90,— Memorie. n IV. 19.601,10 19.601,10 V. 37.151,27 37.151,27 VI. 56.752,37 56.752,37 1, 559,32 VII. Rente van kasgeld 700,— M VIII. 54,— 54,- 2.982,76 IX. 2.800.— Verhaal van pensioensbijdragen. 6.293,76 X. 6.293,76 Batig saldo van het jaar 1929 H n f 121.7 54.48i f 126.652,50 f 126.699,08 f 126.652,50 4.944,60 f Batig saldo De Boekhouder, W. F. H. v. d. Heuvel. Gezien: De Directeur, J. D. Filippo. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeente lijke instellingen en bedrijven Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste der Kringgemeenten Bijdragen der Kringgemeenten, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage, in gevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van het Rijk, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Vergoedingen door het Rijk van kosten voor werkzaamheden, bedoeld bij art. 13, lid 3, der Warenwet (St. BI. 1919, No. 581) Inhoudingen voor gebruik van dienstwoning, vuur en licht door personeel f 126.699,08 121.754,48 Totaal der Baten. Lasten Art. III.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 198