10 Begroot bedrag. 605’54 360,80 2. 3. 4. 5. 222,70 1.685,96 517,86 2.731,67 48 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. II. Specificatie der bedr\jfsrekening. LASTEN. Algemeene Onkosten. Art. I. 1. n 1.899,70 400,— 345,12 6. r> 1 n 139,58 300,— 7. n 1 2.000,— 1.794,17 V) Transporteeren f 103.362,10 f 99.200,25 n r> n n •n n r n n n n 100,— 600,— 500,— n r> v W erkelijk bedrag. 8. 9. 10. 11. 12. Bureaukosten Porti, vrachten enz. Porti Vrachten 909,59 591,99 153,52 139,07 131,43 8,15 Jaarwedden Pensioenen Verzekering tegen ongevallen invaliditeit ziekte Chemicaliën Instrumenten en utensiliën Boeken en tijdschriften Water, gas en electriciteit. Water. Gas Electriciteit. 100,— 750,— 1.700,— 900,— 3.000,— Advertentiekosten. Drukwerken Telefoon Kosten van bewaring van in beslag genomen goederen Transportmiddelen Schoonhouden gebouwen Brandstoffen Aankoop van monsters Reis- en verblijfkosten. Reiskosten Tramkosten Verblijfkosten. Vervoer enz. rijwielen f 76.259,31 9.722,17 63,41 28,47 1.125J9 1.248,50 449,50 f 76.973,10 9.800,— 64,— 400,— 75,— 1.200, — 2.200, — 500,— f 473,46 773,92 652,32 1.800,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 199