10 49 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. LASTEN. f103.362,10 Transport 76,50 Brandverzekering 15. n 16. 1,12 1,25 17. 65,93 en 323,55 600,— f 99.601,42 f104.039,85 Onderhoudskosten 2.500,— Art. II. f 9. 23,70 1.839,51 617,15 83,75 f 2.500 f 2.540,41 n r> Grondlasten (Art. 25, onder a. der Wet van 26 Mei 1870, Stbl. No. 82) Laboratoriuminrichting. Instrumenten Meubilair enz. Kantoormachines Transportmiddelen. Rijwielen Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 61,41 99,45 24,59 72,17 f 99.200,25 76,50 j Terreinen. Gebouwen. Gebouwen Verwarmingsinstallatie Electrisehe licht- en kracht- installatie f 167,67 425,48 24,- Y> Diverse uitgaven, voor zoover niet val- j lende onder een der voorgaande posten Dienstkleedingf Handdoeken (aankoop wassehen) Tasschen keurmeesters Rijwielbelasting Diversen f 1.764,56 51,25 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 200