10 Art. III. 50 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. LASTEN. Renten 13. 1.832,81 8.069,90 Art. IV. Afschrijvingen f 4.311,28 14. 2.266,11 f 4.311,28 Onvoorziene uitgaven Art. V. f f 500,ā€” f 15.301,37 i Blijft f 180.786,71 a 4 pCt. gedurende 365 dagen, is f 7.231,47 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. i f 15.301,37 Gebouw. 365 dagen van f 136.345,a l'/i pCt., isf 2.045,17 Blijft f170.562,07 waarvan gedurende 365 dagen f 45.820,20 a 4 pCt., is en f 124.741,87 A 5 pCt., is Rente van het stiehtingskapitaal. Stichtingskapitaal f 199.625, Afgeschreven 18.838,29 6.237,09 Rente van de uitbreidingskosten. Uitbreidingskosten f 186.424,84 Afgesehreven 15.862,77 Uitbreidingskosten gebouw. 365 dagen van f 151.074,04 a lā€™/2 pCt., is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 201