10 51 Werkelijk bedrag. 75,56 189,25 4.297,54 2.456,72 175,77 601,47 187,18 57,45 223,59 301,30 1.500,— 1.200,— 514,50 75,56 189,25 4.297,54 2.456,72 175,77 601,47 187,18 57,45 223,59 301,30 VERSLAG VAN PEN KEURINGSDIENST VAN WAKEN. BATEN. f f f 3.214,50 f 3.300,— Memorie. f f Memorie. 90,— f f f 8.565,83 Transporteeren f 8.565,83 r> n n r> ■n n n T) D n n n Begroot bedrag. 1.500,— 1.200,— 600,— n r> n n n •n T) n Art. IV. Bijdragen der Kringgemeenten, in gevolge art. ij, lid i, der genoemde wet. Gemeente Berken wonde Bleiswyk Delft Gouda Gouderak ’s-Gravenzande Haastrecht Hekendorp Lier (de) Maasland Art. I. Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en bedrijven. Duinwater Gas Diversen Art. 11. Vergoedingen door het Rijk van kosten voor werkzaamhedenbedoeld bij art. ij, lid 3, der Warenwet (Stbl. 1919, No. p8i) Art. III. Vergoedingen voor speciale onder zoekingen ten dienste der Kringgemeenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 202