10 f 700 f 504,66 94,52 f 599,18 39,86 f 559,32 f 54,- f 54,- 53 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. BATE N. Rente van kasgeld Art. VII. Art. IX. Verhaal van pensioensbijdragen f f 2.800,— 2.982,76 Art. X. f 6.293,76 f 6.293,76 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Af: Rente bedrijfsvoorschot. 41 dagen f 10.000,— a 3'/2 pCt. Art. VIII. Inhoudingen voor gebruik van dienstwoning, vuur en licht door personeel Batig saldo van het jaar Rente van kasgeld Rente wegens het niet op tijd storten der bijdrage in de kosten van den Keuringsdienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 204