10 10 55 54 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. Verlies- Jifinstrekeiiing. III. WINST. Totaal. Totaal. VERLIES. 99.601,4'2 f f 3.214,50 2.540,41 n 15.301,37 Renten 90,— w 4.311,28 4.944.60 19.601,10 37.151,27 w 56.752,37 559,32 w n f 126.699,08 f 126.699.08 Gezien De Boekhouder, De Directeur, J. D. Filippo. Algemeene onkosten Onderhoudskosten Afschrijvingen Batig saldo van 1931 Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en bedrijven. Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste der Kringgemeenten Bijdragen der Kringgemeenten, ingevolge art. 13, lid 1, der Warenwet (Stbl. 1919, No. 581) Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van het Rijk, ingevolge art. 13, lid 1, der ge noemde wet 54,- 2.982,76 6.293,76 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. Rente van kasgeld Inhoudingen voor gebruik van dienstwoning, vuur en licht door personeel Verhaal van pensioensbydragen Batig saldo van 1929 W. F. H. v. d. Heuvel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 205