10 10 56 57 passiva. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. December 1931. IV. Balans op 31 ACTIVA. Boekwaarde, f f 84.147,97 f 347.037,50 f 39.012,34 f 347.037,50 1.713,41 5» 504.61 f 383,511.11 f 383.511,11 f 380.049,84 Geld en Geldswaarden. Kas Kassier. (Gemeente-ontvanger) (Postcheque- en Girodienst) Postzegels Gemeente ’s-Gravenhage. Voor rente van kasgeld Aanschaf fingswaarde. Afschrij vingen. 44.055,40 4.0 5 5.401 Schulden. Diverse crediteuren Het Rijk Aflossing 1931 van 1930 van 1931 85.281,03 1.133,06 11.266,42 39,86 3.178,22 5.310,94 4.944,60 9.722,17 117,67 180,32 211.882,02 75.537,02 44.055,40 4.055,40 29.947,89 9.064,45 134,72 447.99 10.45 565.12 32.806.76 735,87 5,29 over 1931 1931 849.51 2,- 132.71 250.- 13,91 14.5! 181.934,13 66.472,57 Premie L. Diversen Vorderingen. Diverse debiteuren Debiteuren. (Waarborgsommen) Vooruitbetaalde reisabonnementen enz Aan personeel verstrekte voorschotten voor aankoop van monsters enz. Rente wegens het niet op tijd storten der bijdrage 1931 door Kringgemeenten. Diversen Voorraden. Bureaubehoeften Drukwerken Brandstoffen. Inventaris. Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk Gebouwen. Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk Grond. Gemeente ’s-Gravenbage Het Rijk S»g verschuldigde onkosten. Pensioenlasten Gy< Invaliditeitsverzekering De Boekhouder, W. F. H. v. d. Heuvel. Kapitaalrekening. Gemeente ’s-Gravenhage. Kapitaal A. Geldleening. Ifl...:-TOOT f 36.900,— 13.620,— f 36.900- 13.620,- f 92.330,48 1.102,90 -- f 91.227,58 f 262.889,53 Gezien Directeur, 1- D. Filippo. saldo vctig saldo Aflossing 1931 Kapitaal B. Overig Aflossing 1931 Gemeente ’s-Gravenhage. 'oor rente van het kapitaal bedrijfsvoorschot aflossing (afschrijving gebouwen) f 173.737,27 2.075,32 f 171.661,95

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 206