11 INHOUD. Algemeen overzicht. IX. VI. vn. VIII. 6—13 14 15 16—17 16—17 18 18 18—19 19 20—21 22—23 24-29 30—31 30—31 32—33 34 35 36—37 38—39 32—33 32—33 34—35 3 3—4 5 Administratief overzicht Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de rekening van het Open baar Slachthuis I. Bedrijfsrekening II. Specificatie der bedrijfsrekening III. Kapitaaldienst Specificatiestaat Kapitaaldienst IV. Verlies en winst V. Exploitatierekening Slachthuis, inch koelruim ten versch vleesch Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Berekening van de gemiddelde opbrengst van het ijs Berekening van den kostprijs van het ijs X. Balans XI. Beknopte inventaris I. Beheer II. Personeel III. Gebouwen en inrichtingen IV. Keuringsdienst en uitoefening der Vleesch- keuringswet V. Slachthuis, inch koelruimten versch vleesch Slachtingen VI. Voeding VII. Ingevoerd vleesch, vet en afval VIII. Vleeschomzet IX. Wegingen X. Koelruimten diverse waren XI. Ijsfabriek VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Bladzijde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 208