Bijlage 11 ALGEMEEN OVERZICHT I. BEHEER. Sterkte. Totaal 48 VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Openbaar Slachthuis over 1931. II. PERSONEEL. Op 31 December waren in vasten dienst werkzaam: Ambtenaren: Directie en Keuringsdienst Administratie Technische dienst Toezicht, Controle en Weegdienst 15 9 5 19 De Commissie van Bijstand in het Beheer van het Openbaar Slachthuis, benoemd door den Gemeenteraad, bestond uit de heeren: J. K. W. F. van Bommel, J. H. de Kleer. D. B. Michon en W. Mooyman. Door het overlijden van den heer J. H. de Kleer werd, in de Raadsvergadering van 29 Juni 1931, in diens plaats benoemd Mevr. G. W. BleuminkLouman. De Commissie, opnieuw benoemd in de Raadsvergadering van 7 September 1931, bestaat thans uit de heeren: J. K. W. F. van Bommel, L. P. van Hameien, D. B. Michon en Mr. D. J. I. van den Oever. Als voorzitter dezer Commissie traden achtereenvolgens op de heeren: Mr. J. A. de Wilde, Wethouder voor de Financiën en de Gemeentebedrijven en F. N. V. Quant, Wethouder der Ge- meentebedrij ven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 209