11 5 III. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. kensslachthaL kuipen. toren. verlichtings- installatie. Met den bouw van de nieuwe verkoophal is een aanvang VerkoophaL gemaakt; het grondwerk kwam gereed. In 1928 zijn vier z. g. slachtrijen met een nieuw systeem Inrichting, var- (sehuifbare) haken in de varkensslachthal aangebracht. In de I- practijk is gebleken, dat, door toepassing van dit systeem, vlugger kan worden gewerkt en dat er, in de daarvoor bestemde ruimte, veel meer geslachte dieren kunnen hangen. Deze voordeelen hebben aanleiding gegeven ook de overige acht „oude” rijen te vervangen door rijen van het nieuwe systeem. De lichtleidingen zijn gedeeltelijk vernieuwd moeten worden. Vernieuwing De verlichting van de slachthallen en eenige andere lokalen, waarin nog nimmer eenige verbetering was aangebracht, diende een grondige verandering te ondergaan. In het bijzonder is, voor het keuren van het geslachte vee, een gelijkmatige verdeeling van het licht, tegenwoordig volkomen bereikbaar, van groote beteekenis. De aangebrachte wijziging kan dan ook als een voortreffe lijke verbetering worden beschouwd. Er zijn drie betonnen broeikuipen geplaatst, terwijl vroeger Betonnen broei- uitsluitend ijzeren kuipen werden gebruikt. kuipen. De proef, reeds eerder met een betonnen kuip genomen, heeft bewezen, dat het broeiwater daarin langer warm blijft dan in een ijzeren kuip. Tevens kan verwacht worden, dat de levens duur van deze nieuwe kuipen die der vroeger gebruikte zal overtreffen. De weegbrug, 20 jaren in gebruik, begon ernstige teekenen Weegbrug, van slijtage te vertoonen en daar in den laatsten tijd veel zeer zware vrachtwagens en auto’s werden gewogen, is het noodza kelijk geworden deze brug door een nieuwe, van grootere capa citeit, te vervangen. De transformator moest, wegens dreigende overbelasting, Transforma- buiten gebruik worden gesteld. In de plaats hiervan zijn twee toren, transformatoren, in gesloten uitvoering, opgesteld. Hierdoor is niet alleen de bedrijfszekerheid vergroot, doch ook de veiligheid bevorderd. Aangezien behoefte aan bergruimte was ontstaan en mede ter Stalen kasten, meerdere beveiliging van de belangrijkste boeken en bescheiden voor brandgevaar, zijn zes stalen kasten aangeschaft. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 211