I i 11 7 Besmetteiyke veeziekten. werkzaam heden. P: -g 2 ce a c Ê5 als volgt voor: 12 rund(eren). 1 5 29 varkens. 50 24 3 9 schapen. In totaal werden verricht 776 onderzoekingen (vorig jaar Laboratorium- 974), waarvan 455 een meer uitgebreid bacteriologisch onderzoek van geslachte dieren betroffen, welke als volgt over de verschil lende diersoorten verdeeld waren: runderen 98 (6 positieve be vindingen); eenhoevige dieren 55 (6 pos. bev.); graskalveren 16 (1 pos. bev.); vette kalveren 46 (5 pos. bev.); nuchtere kalveren 36 (14 pos. bev.); varkens 192 (56 pos. bev.); schapen 12 (1 pos. bev.), zoodat ook dit jaar wederom percentsgewijze het grootst aantal positieve bevindingen bij nuchtere kalveren gedaan waren. Wat deze positieve bevindingen aangaat (het voorkomen van kiemen in vleesch en/of lymphklieren en organen) kan het vol gende medegedeeld worden. Bacteriën uit de paratyphusgroep werden 17 maal aange troffen en wel bij 7 varkens met varkenspest, 2 vette kalveren met lobulaire pneumonie en milttumor, 1 vet kalf met ziekte van Ledschbor, 1 vet kalf in nood gedood met negatief sectie- beeld, 2 nuchtere kalveren met enteritis, 1 nuchter kalf in nood §33 .1 Besmettelijke veeziekten kwamen Mond- en klauwzeer bij Boutvuur Miltvuur Vlekziekte Urticaria Varkenspest Borstziekte Rotkreupel VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Aantal gevallen van Echinococcose. Tuberculose. Cysticercose. DIERSOORT. 20») 968 0,39 362 122 73 27 193 127 0,03 4 62 1 1 99 30,42 0,80 2,10 0,23 0,05 9,38 70 59 1 99 99 22 632 1601 974 5568 145 76 5 1 7618 T5 m Q 73 g 3,46 0,07 0,02 Parasiet. gJS 5 5 5S.S fe •2-0“ 6 S g Runderen Vette kalveren Graskalveren Nuchtere kalveren Eenhoevige dieren Varkens. Schapen. Geiten Waarvan 1 geval van long-actinomycose.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 213