11 10 Statistisch over zicht. Speciaal moge hier worden vermeld, dat iemand, die een rund was begonnen te villen alvorens totale bewegingloosheid van het dier na het dooden was ingetreden, in hoogste instantie werd gestraft met f 50,— boete of 25 dagen hechtenis. Bedoelde over treding had in 1930 plaats, doch begin 1931 volgde behandeling en veroordeeling. Een overzicht omtrent de uitkomsten van den Keuringsdienst in den Keuringskring ’s-Gravenhage (’s-Gravenhage, Voorburg, Rijswijk, Stompwijk, Veur) vindt men in de hier volgende staten, waarin de letters V. G. beduiden: voorwaardelijk goedgekeurd met als voorwaarde: sterilisatie van het vleesch; V. G. T.: voor- waardeljjk goedgekeurd met als voorwaarde: verkoop van het vleesch in het klein onder toezicht (z.g. „vrijbank”). VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 216