■ii u. Hf 11 £1 - hi ouii fhêriii ^IllhêhPlsI 12 s s 5 S S S 5 S g 5 g *5 5 5 G 8 3£> Sr <2 Z g >- O c S> pis? gt e s rt k 3 5 5 ég S.gfpS VERSLAG VAN HET OPENBAAR 8LACHTHUI8. O I I s CD •ueiemqduiAq I 03 r— •U9J9JK 2 I 8 111 5 co •SJBASq I •U9Z9nAX™a I I I •a9pUBM93ul!ftni[ 8 CD I I I I 2 I I I I ID> •aopuBMöSansjog 03 cc I s I 03 I I •aezenAQSJog 8 S I I I 03 I I I I g I g ■n93noq I I I ‘O A oo 00 I I I I •p3p91tU9A I I I I I I O A I •p3W9taj9A I I CO I I I I I I I •PI9O^9Q "III SN •x '0 'A I I I I A 2 as I X co 8 co 1112 2 so a> I I CC I I I I I I co S I T-l 03 03 8 2 5 Q W Q-. CQ 22 D K bd 22 W Q M Jz M a: z □2 a k ■3 a 2. rt 03 3> 'z M O ïz z w bd K M CO <35 te J3 g •*3 *C z? cc Cö -2 'S *3 te 8 5 g I CT M e Z O 8 I N ■S 3 I N ji 8 SO c Is o? as co S2 I I ■p3ll9[UJ9A 'ueSumpsis ■smH •UdJÖip n9A.I0}fiÖ£) •U92aiiqo«[6 -POON •ue3ui;n.^i8 •'sjftjpeg I I I I a I I I I “o' I CT I I I I 112 2 gg||g.^2gi- aS8^ |“w^a>°qëas8S -fg 8 -G^gg -geS. 2£.S I i I I I j 03 03 j o co I I I I co 0 As t» <n a - a S 2 2 8 o 2 o ft p 2 3 8 a O A 1> I I 03 03 Pg1" ^o«2£Sa cD tn TJ--±. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I *1111“ 1 1 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 218