17 Commissie van Toezicht op het SchoolzwemonderrichtS. de Vries Szn., voorzitter; B. Verwaal, secretaris; C. J. Driescher, Mej. E. A. M. Kouwenberg, A. Schuur en H. J. C. Wechgelaer; 1 vacature. Commissie voor het gezamenlijk zingen door leerlingen van verschillende openbare scholen: J. J. Visser, voorzitter; H. J. van der Kraan, secretaris; G. Francoys, R. A. van Pelt, J. D. van Ramshorst, A. Spoel en Mej. J. Winter. Commissie van Advies in zake het verleenen van bijdragen uit de Gemeentekas aan Bijzondere Bewaarscholen: Mevrouw A. C. Klooster, voorzitster; Mr. A. C. E. M. de Groot, secretaris; 0. de Neef en L. Slagter. Commissie van Advies in zake de wijziging van de opleiding voor bewaar schoolonderwijzer essenProf. Dr. G. A. van Poelje, voorzitter; J. A. Tuyn, secretaris; Mevrouw A. C. Klooster, Mej. G. Rietdijk, Mej. J. E. Schaap, J. W. de Jongh, P. Pera en C. W. Valken. Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke Zang cursussen: H. J. van der Kraan, voorzitter. Commissie van Advies voor de lichamelijke oefening: Prof. Dr. G. A. van Poelje, voorzitter; S. de Vries Szn., secretaris; Mevr. I. Zeijlmans van EmmichovenDroogleever Fortuyn, Dr. F. J. Soesman, Mevr. G. D. BonmanMakkink, Dr. J. H. O. Reijs, J. M. J. Korpershoek, P. Dekker, S. A. Pereboom, B. Ver waal en Mevr. A. C. Klooster. Commissie van Advies voor eerste aanschaffing van leermid delen ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs: S. de Vries Szn., voorzitter; Mevr. A. C. Klooster, J. Lens, A. Tjepkema en J. L. M. Rensing. Commissie van Advies in zake de Gemeentelijke bemoeiingen met het Handelsonderwijs: Mr. J. D. Verbroek, voorzitter; P. C. Wesseling, secretaris. Commissie van Advies in zake de verruiming van de gelegen heid, tot plaatsing op „buitenscholen” enz.: Prof. Dr. G. A. van Poelje, voorzitter; P. C. Wesseling, secretaris; Jhr. J. van Heemskerck van Beest, Mr. A. C. E. M. de Groot en J. Lens. Commissie van Advies in zake de bevordering, door de school, van een veilig verkeer: J. J. Visser, voorzitter; C. W. Valken, secretaris; W. Mullens, P. P. Paul, C. Snethlage, A. W. F. Sprink en D. van Staveren. Commissie van Advies in zake de inrichting van de verslagen van het voorbereidend hoog er en het middelbaar onderwijs: Prof. Dr. G. A. van Poelje, voorzitter; Mr. L. P. J. Michielsen, H. J. A. Feber, Mr. H. J. Morren, Dr. W. van Schothorst en Mr. P. Loosjes, leden; W. H. Damen, secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 21