11 14 Slachtingen. Invoer. het Uitvoer V. SLACHTHUIS, INCL. KOELRUIMTEN VERSCH VLEESCH. Het aantal varkens, in het afgeloopen jaar geslacht, is onge kend hoog geweest. Blijkbaar heeft het goedkoope voeder het mesten bevorderd, waarvan het gevolg was, dat deze dieren tegen zeer lage prijzen zijn verhandeld en in groote hoeveelheden ter slachting zijn aangevoerd, ook met het oog op den export van spek en reuzel, die zeer loonend bleek te zijn. In het afgeloopen jaar werden in totaal 129147 dieren ge slacht tegenover 108 022 in 1930. Er zijn in 1931 dus meer geslacht 21125 dieren. Meer werden geslacht: 71 runderen en 24 525 varkens, terwijl minder werden geslacht: 985 paarden, 1192 kalveren, 1209 scha pen, 70 zooglammeren en 15 geiten. Het grootst aantal dieren is geslacht op 21 December 1931, nl. 188 runderen, 16 paarden, 188 kalveren, 566 varkens en 27 schapen, totaal 985 stuks. Vergeleken met de cijfers over 1930 is de invoer van vleesch en vet met 528 543 kg afgenomen. Vleesch en vleeschwaren, nitgevoerd naar buitenland: De financieele gegevens zijn opgenomen in het „Administra tief overzicht”, hoofdstuk V. VERSLAG VAN HET OPENBAAK SLACHTHUIS. e n 4.093 L250.902 1.543.148 Het binnenland Versch vleesch en vet uit: Noord-Amerika België Denemarken Duitsehland Engeland Frankrijk 2.392 2.981.559 763.052 181.676 46.612 119.956 188.805 1.082.195 75.578 89.046 2.287 1.796 3.631.460 927.305 5.809.667 Spek Bladreuzel Gesmolten renzei Rundvleesch en afval ingevoerd vleesch 1930. In kg. vet. 1931. In kg. 14.079 152.783 3.183.878 140.054 121.578 19.088 - 3.683.158 kg. 2.670.063 kg. 2.760 867.685 142.650 3.975.291 819.771 Totaal 6.338.210 Bevroren en gekoeld vleesch en vet uit: Argentinië1.230.294 Australië Uruguay Noord-Amerika Denemarken Engeland Recapitulatie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 220