11 11 16 17 VI. GEVOEDERD 'N 19 31. 2 2 2 2 1 1 2 18 18 5497 5350 5861 2 I VIL INGEVOERD VLEESCB VET EN AFVAL IN 1931. 1217505 1796 1 1 1 1 1 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Varkens. Paarden. Schapen. Geiten. Runderen. Totalen. MAANDEN. Aantal. Etmalen. tal. 5 3687 3930 |15539 2889 469 I 597 7 7 53 61 10021 5 22478 31497 In kil [rammen. Kalfsvet. Reuzel. Afval. Spek. Totaal. 30249 Buitenlandsch bevroren 1352 1250902 556" 12282 167851 3381263 64102 395 3631460 73658 69108 60 19687 193161 351628 104116 1101 Binnenlandseh 93903 20883 927305 79225 81390 60 217787 4791929 417526 104116 1101 95650 20883 5809667 4 versch en ge koeld Rund- vleesch. Varkens- vleesch. Rund- vet. Paarden- vleesch. Kalfs- vleescb. Lams- vleeach. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 802 888 927 791 701 846 886 851 858 807 865 799 Etma len. 1241 1406 1526 1237 1111 1309 1346 1318 1220 1181 1395 1249 Etma len. 424 322 340 430 431 628 631 639 508 359 274 364 Vette kalveren. Etma len. Etma len. Aan tal. 1 287 251 226 210 469 369 363 365 230 277 405 235 Etma len. 293 260 226 203 523 417 415 367 234 295 442 255 Aan- Etma len. 8 13 5 2 3 3 12 13 5 Etma len. 1840 1769 2035 1777 2254 2164 2070 1954 1770 1549 1676 1620 2604 2597 3543 2636 2964 3101 2762 2502 2248 1964 2355 2221 Aan tal. Aan tal. Aan tal. 56 57 34 33 42 50 60 56 65 57 46 41 Aan tal. 56 54 29 26 21 26 34 34 53 53 42 41 Aan tal. 271 252 508 317 632 292 156 56 105 47 90 163 492 496 1384 707 785 615 251 67 152 59 196 293 522 372 368 453 503 707 690 681 558 366 276 365 Aan tal. 6 3 3 Gras kalveren. Nuchtere kalveren. Etma- len.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 222