11 18 VIII. VLEESCHOMZET IN 1931, In kg (gedeeltelijk geschat). DIERSOORTEN. Totaal. Omgezet. 5.809.667 25.379.427 35.520 25.343.907 19.569.760 WEGINGEN. IX. Diverse wagens, met en zonder goederen X. KOELRUIMTEN DIVERSE WAREN. Tuinbouw producten. Runderen Paarden Kalveren Varkens Schapen en geiten Op de verschillende daarvoor bestemde weegtoestellen zijn, tegen betaling, gewogen: Levend vee: varkens groot vee klein vee Was in 1930 nog een klein gedeelte van het bovenkoelhuis beschikbaar gebleven voor het opslaan van tuinbouwproducten, in 1931 moest aan de handelaren in fruit en fijne groenten, die jarenlang van het koelhuis gebruik hadden gemaakt, bericht worden gezonden, dat hunne artikelen niet meer konden worden aangenomen, daar de ruimten noodig waren voor het koelen van vleeseh en vet. De periode, waarin tal van tuinbouwvoortbrengselen in groote hoeveelheden met veel succes zijn bewaard, is hierdoor afgesloten. 5.026.725 544.850 1.717.960 12.151.710 128.515 5.057.541 81.390 79.285 590.350 1.101 10.084.266 626.240 1.797.245 12.742.060 129.616 Ver nietigd. 12.406 9.258 1.791 11.702 363 10.071.860 616.982 1.795.454 12.730.358 129.253 56 906 357 315 57 578 3 823 Totaal 61401 wegingen. Voor het wegen van het geslachte vee en het ingevoerde vleeseh, hetgeen kosteloos geschiedt, zijn 275.000 weegkaartjes afgegeven. Afkomstig V^n Ingevoerd, ter plaatse B geslacht vee. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 223