11 19 XI. IJSFABRIEK. Overzicht van den Jjsverkoop in 1931. 1.635.475 902.625 103.600 Het financiëele resultaat blijkt uit de exploitatierekening „Administratief overzicht”, hoofdstuk VI. Als een gevolg van de steeds grooter wordende concurrentie Omzet en winst, van particuliere fabrieken is de omzet van het ijs aanmer kelijk verminderd. Desniettegenstaande is nog een bevredigende winst verkregen. Voor de uitkomsten wordt verwezen naar het „Administra tief overzicht”, hoofdstukken VII, VIII en IX. De Directeur van het Openbaar Slachthuis, H. G. VAN HARREVELT. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 35.475 23.450 28.625 37.775 61.000 72.625 89.375 80.525 65.850 58.475 38.375 37.700 46.975 35.225 41.550 53.175 90.200 111.575 127.150 121.625 87.725 83.225 54.725 49.475 4.600 3.800 4.125 6.550 12.750 17.050 15.725 15.250 8.475 7.975 3.425 3.875 87.050 62.475 74.300 97.500 163.950 201.250 232.250 217.400 162 050 149.675 96.525 91.050 Dat het koelhuis zelfs heeft mogen dienen om pioniersarbeid op dit gebied te verrichten, kan tot voldoening strekken. Hoewel de invoer van bevroren vleeseh geregeld blijft af- Bevroren vleesch nemen, bleven de drie beschikbare vrieskamers voor dit vleesch en poeliers- en poeliersartikelen vrijwel doorloopend bezet. waren. Van de koelkamer, ingericht voor bewaring van boter en Boter en eieren, eieren, wordt regelmatig gebruik gemaakt. De beide pekellokalen bleven weder het geheele jaar voor Gezouten vleesch bewaring van gezouten vleesch en spek verhuurd. en spek. 629.250 I ’s-G ravenhage, April 1932. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. In kilogrammen. Per 1000 kg MAANDEN. Totaal. f 10,— lL t 12,— A f 14,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 224