11 21 Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, BOSCH VAN ROSENTHAL. De Secretaris, TER PELKWIJK. Gevoederd werden 22.478 dieren gedurende 31.497 etmalen, tegen resp. 21.273 en 28.387 in 1930. De ijsverkoop verminderde van 2.208.575 kg tot 1.635.475 kg. De gemiddelde opbrengst van het ijs per 1000 kg bedroeg f 11.31 tegen f 11,215 in 1930, terwijl de kostprijs steeg van f 7,375 tot f 7,48 per 1000 kg. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 226