11 11 22 23 I. bedrijfsbrekening. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Art. BATEN. LASTEN. Art. I. I. f 113.969,86 f 114.000,— f 112.000,— f 715.400,— f 795.400,— f 843.474,10 II. II. 8.760,14 8.800,— 10.700,— 37.000,— 37.000,— 40.030,52 n T) 6.894,39 III. 6.900,— Opbrengst IJs 8.300,— Fabricatiekosten van het IJs 25.500,— 25.500,— 18.831,70 III. n 73.855,28 IV. 74.000,— Rente van kasgeld 74.100,— 4.800,— Onderhoudskosten 4.800,— IV. 3.913,50 n 243.177,73 V. 243.200,— Verhaal van pensioensbijdragen. 236.800,— Algemeene onkosten 12.000,— 12.000,— V. 12.207,68 n 91.081,15 92.300,— 92.300,— VI. Renten w 66.745,55 66.800,— 66.800,— Afschrijving VIL 5.000,— Onvoorzien, VIII. w Oninbare posten IX. 9.000,— 9.000,— 9.000,— Uitkeering aan de Gemeente X. f 613.484,10 f 615.000,— f 615.000,— f 794.700,— f 874.700,— f 918.457,50 Totaal der Baten f 794.700,— f 874.700,— f 918.457,50 Totaal der Lasten 615.000,— Voordeelig saldo f 179.700,— f 259.700,— f 304.973,40 Gezien: De Directeur, H. G. van Harrevki.t. Exploitatiekosten Koelruimten diverse waren Werkelijk i bedrag. Opbrengst Slachthuis, incl. koel ruimten versch vleesch Opbrengst Koelruimten diverse waren Oorspron kelijk. De Administrateur, J. Polder. Na wjjziging door den Gemeenteraad. Werkelijk bedrag. Oorspron kelijk. Na wijziging door den Gemeenteraad. 615.000,— Exploitatiekosten Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch 613.484,10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 227