11 III. 24 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. II. SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. LASTEN. 1. e. f113.969,86 II. f 8.760,14 f Fabricatiekosten van het IJs. f f 1.400,— f 6.894,39 f 6.900,— a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Diversen a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen d. Duinwater e. Diversen Geraamd bedrag. f 71.797,13 15.340,44 10.389,56 5.881,99 6.336,99 4.223,75 Werkelijk bedrag. 747,04 7.352,45 660,65 2.743,34 2.851,46 816,43 189,84 293,32 6.000,— 3.700,— f112.000, Art. i 2.000,— f114.000, Exploitatiekosten Koelruimten diverse waren. Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad van 27 Juni 1932. Exploitatiekosten Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch. Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad van 27 Juni 1932. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen d. Veevoeder en strooisel Kosten van bedwelming der slachtdieren f. Diversen 1.900,— f 8.800,— Verlaagd by besluit van den Gemeenteraad van 27 Juni 1932. f 800,— 9.000,— 900,— f 10.700,— f 3.000,— 3.500,— 1.100,— 300,- 400,— 8.300,— f 67.500,— 14.800,— 12.000,— 8.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 228